phone pin mobile heart logo Flag of Belarus airplane
>Často kladené otázky>

Pojištění

 • Doporučujeme si sjednat cestovní pojištění ihned při zakoupení zájezdu, a být tak pojištěn i pro případ následného storna zájezdu (zdravotní důvody, ztráta zaměstnání apod. podle pojistných podmínek pojišťovny).
 • Cestovní pojištění s pojištěním storna je možné dokoupit do doby, než je váš zájezd plně uhrazen
 • Cestovní pojištění bez pojištění storna lze dokoupit kdykoliv do odletu/odjezdu zájezdu.
 • Cestovní pojištění je možné si sjednat u prodejce na pobočce nebo přes naše call centrum, tel. 296 184 910, info@cedok.cz. Cestovní pojištění si lze sjednat také rovnou při on-line zakoupení zájezdu.
 • Cena za sjednané cestovní pojištění je splatná ihned po jeho sjednání.

Varianta doporučeného cestovního pojištění (ČR, Evropa a Svět) se automaticky řídí destinací vašeho zájezdu, Pokud si s jeho výběrem přesto nebudete jisti, můžete se obrátit na svého prodejce nebo na call centrum, tel. 296 184 910, info@cedok.cz. Cestujícím si kromě něj doporučujeme sjednat i pojištění storna zájezdu.

Cestovní pojištění kryje náklady v zahraničí spojené s onemocněním COVID-19 včetně nákladů vzniklých z důvodu nařízení osobní karantény.

Pokud si s výběrem pojištění nevíte rady, můžete se obrátit na svého prodejce nebo kontaktovat naše call centrum, kde Vám doporučíme nejvhodnější typ cestovního pojištění pro váš vybraný zájezd, tel: 296 184 910, info@cedok.cz.

Věkové omezení není stanoveno. Pojišťovny si však stanovují pro některé případy (např. chronická onemocnění) určité podmínky. Ty jsou přesně definovány v pojistných podmínkách pojišťovny.

 • Nejrychlejší způsob je nahlášení pojistné události on-line prostřednictvím webových stránek pojišťovny.
 • Potřebné doklady je možné zaslat do pojišťovny i poštou.
 • Pro nahlášení pojistné události budete potřebovat: číslo pojistné smlouvy/smlouvy o zájezdu, lékařskou zprávu vč. uvedení diagnózy/jiné potvrzení prokazující vznik škody, např. úmrtní list, dále doklad od naší CK o úhradě stornopoplatků a číslo účtu, na který žádáte zaslat pojistné plnění

ERV Evropská pojišťovna, a. s.

Křižíkova 237/36a
186 00 Praha 8
PO - PÁ 9:00 - 17:00
tel.: 221 860 860
fax: 221 860 100
e-mail: klient@ERVpojistovna.cz

Pro nahlášení pojistné události on-line použijte odkaz: https://online.ervpojistovna.cz/hlaseni-skod/?0

 • Je nutné kontaktovat neprodleně asistenční službu pojišťovny, pokud výlohy na ošetření přesahují částku 200 EUR, včetně výloh na hospitalizace, lékařský převoz, předčasný návrat do vlasti, apod.
 • Nebude-li celý postup řešení předem schválen asistenční službou, nemusí být vaše pozdější nároky pojišťovnou uznány.
 • Pokud výlohy nepřesahují částku 200 EUR, zašlete potřebné doklady (číslo pojistné smlouvy/smlouvy o zájezdu, lékařskou zprávu, účty za léky a ošetření a číslo účtu, na který žádáte zaslat pojistné plnění) po návratu zpět do ČR asistenční službě. Je možné tak učinit poštou na adresu asistenční služby nebo on-line prostřednictvím webových stránek pojišťovny.

Asistenční služba ERV

Euro-Center Prague, s. r. o.
Křižíkova 237/36a
186 00 Praha 8
24 hodin denně, 7 dní v týdnu
tel.: +420 221 860 606
fax: +420 221 860 600
e-mail: help@euro-center.com

Pro nahlášení pojistné události on-line použijte odkaz: https://online.ervpojistovna.cz/hlaseni-skod/?0

arrow-rightarrow-rightclockfacebooktwitter