phone pin mobile heart logo Flag of Belarus airplane
>Často kladené otázky>

Pojištění

 • Doporučujeme si sjednat cestovní pojištění ihned při zakoupení zájezdu a být tak pojištěn i pro případ následného storna zájezdu (zdravotní důvody, ztráta zaměstnání apod. podle pojistných podmínek pojišťovny).
 • Dokoupení komplexního cestovního pojištění, které je včetně pojištění storna, lze do doby, než je Vámi uhrazen v plné výši Váš zájezd (stejná podmínka se týká i připojištění Extra Covid, které doporučujeme si rovněž zakoupit).
 • Dokoupení cestovní pojištění bez pojištění storna lze sjednat kdykoliv do odletu/odjezdu zájezdu.
 • Cestovní pojištění je možné si sjednat u prodejce na pobočce nebo přes naše call centrum, tel. 296 184 910, info@cedok.cz. Také je možné si cestovní pojištění sjednat rovnou při on-line zakoupení zájezdu.
 • Cena za sjednané cestovní pojištění je splatná ihned po jeho sjednání.

Doporučujeme komplexní cestovní pojištění, které je včetně pojištění storna zájezdu, aktuálně rovněž včetně nabízených covidových připojištění (připojištění na Covid nelze zakoupit samostatně). Pro snazší orientaci jsme pro Vás připravili přehled a srovnání základních pojistných balíčků a připojištění včetně hlavních parametrů pojištění.

Rozhodující je vždy barva na semaforu MZV ve chvíli odletu/odjezdu zájezdu.

ERV Evropská pojišťovna

 • Evropa (týká se např. i Turecka a Egypta) - komplexní cestovní pojištění včetně připojištění Extra Covid kryje náklady v zahraničí spojené s onemocněním Covid-19 a to bez ohledu na označení destinace na cestovatelském semaforu Ministerstva zahraničních věcí (MZV). Nevztahuje se však na barvu černou ve chvíli odletu/odjezdu zájezdu, pokud představuje vysloveně zakázanou oblast dle MZV.
 • Země mimo Evropu - komplexní cestovní pojištění včetně připojištění Extra Covid kryje náklady v zahraničí spojené s onemocněním Covid-19 a to bez ohledu na označení destinace na cestovatelském semaforu Ministerstva zahraničních věcí (MZV). Nevztahuje se však na barvu černou ve chvíli odletu/odjezdu zájezdu, pokud představuje vysloveně zakázanou oblast dle MZV.

Pro rozhodování o výběru konkrétního pojištění jsou důležité i pojistné limity plnění viz. Pojistné podmínky.

V případě Vašich pochybností kontaktujte naše call centrum, kde Vám doporučíme nejvhodnější typ cestovního pojištění pro Váš vybraný zájezd a to včetně možností i na pokrytí nákladů v zahraničí spojených s onemocněním Covid a to jak v oblasti Evropa, tak v oblasti mimo Evropu. Tel. 296 184 910, info@cedok.cz.

Věkové omezení není stanoveno. Pojišťovny si však stanovují pro některé případy (např. chronická onemocnění) splnit určité podmínky. Ty jsou přesně definovány v pojistných podmínkách pojišťovny.

Pro tyto případy doporučujeme mít zakoupené ERV komplexní cestovní pojištění včetně připojištění ERV Extra nebo ERV Extra +. Připojištění ERV Extra + se vztahuje jak na storno z důvodu onemocnění COVID, tak i na nařízenou osobní karanténu.

 • Nejrychlejší způsob je nahlášení pojistné události on-line prostřednictvím webových stránek pojišťovny.
 • Potřebné doklady je možné zaslat do pojišťovny i poštou.
 • Potřebné doklady pro nahlášení pojistné události: číslo pojistné smlouvy/smlouvy o zájezdu, lékařskou zprávu vč. uvedení diagnózy/jiné potvrzení prokazující vznik škody, např. úmrtní list, dále doklad od naší CK o úhradě stornopoplatků a číslo účtu, na který žádáte zaslat pojistné plnění

ERV Evropská pojišťovna, a. s.

Křižíkova 237/36a
186 00 Praha 8
PO - PÁ 9:00 - 17:00
tel.: 221 860 860
fax: 221 860 100
e-mail: klient@ERVpojistovna.cz

Pro nahlášení pojistné události on-line použijte odkaz: https://online.ervpojistovna.cz/hlaseni-skod/?0

 • Je nutné kontaktovat neprodleně asistenční službu pojišťovny, pokud výlohy na ošetření přesahují částku 200 EUR, včetně výloh na hospitalizace, lékařský převoz, předčasný návrat do vlasti, apod.
 • Nebude-li celý postup řešení předem schválen asistenční službou, nemusí být Vaše pozdější nároky pojišťovnou uznány.
 • Pokud výlohy nepřesahují částku 200 EUR, zašlete potřebné doklady (číslo pojistné smlouvy/smlouvy o zájezdu, lékařskou zprávu, účty za léky a ošetření a číslo účtu, na který žádáte zaslat pojistné plnění) po návratu zpět do ČR asistenční službě. Je možné tak učinit poštou na adresu asistenční služby nebo on-line prostřednictvím webových stránek pojišťovny.

Asistenční služba ERV

Euro-Center Prague, s. r. o.
Křižíkova 237/36a
186 00 Praha 8
24 hodin denně, 7 dní v týdnu
tel.: +420 221 860 606
fax: +420 221 860 600
e-mail: help@euro-center.com

Pro nahlášení pojistné události on-line použijte odkaz: https://online.ervpojistovna.cz/hlaseni-skod/?0

arrow-rightarrow-rightclockfacebooktwitter