Informace pro akcionáře

  ROK 2018

  Oznámení hlavního akcionáře o uplatnění práva na dorovnání protiplnění (zveřejněno dne 9. 2. 2018)

  download Oznámení hlavního akcionáře o uplatnění práva na dorovnání protiplnění.

  Informace pro akcionáře

  ROK 2018

  Oznámení hlavního akcionáře o uplatnění práva na dorovnání protiplnění (zveřejněno dne 9. 2. 2018)

  download Oznámení hlavního akcionáře o uplatnění práva na dorovnání protiplnění.