Vnitřní oznamovací systém


  Vnitřní oznamovací systém Čedok a.s. pro oznámení o protiprávním jednání


  Cestovní kancelář Čedok a.s., IČO: 601 92 755, se sídlem Vinohradská 2577/178, Vinohrady, 130 00 Praha 3 (dále jen „Čedok“) stanovila vnitřní oznamovací systém povinného subjektu dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen "Zákon").

  Čedok stanovil následující příslušné osoby dle § 10 Zákona:

  Petr Baxa
  e-mailová adresa: oznameni@cedok.cz
  telefon: +420 221 447 362

  Martina Klímová
  e-mailová adresa: oznameni@cedok.cz
  telefon: +420 221 447 210

  K oznámení o protiprávním jednání může oznamovatel využít formulář oznámení o protiprávním jednání , jenž může doručit následujícími způsoby:

  • zaslat na e-mailovou adresu: oznameni@cedok.cz
  • vhodit do schránky pro podání oznámení umístěné v sídle společnosti, v 5. patře budovy Crystal, Vinohradská 2577/178, Praha 3 Vinohrady (copy centrum)
  • zaslat poštou na adresu sídla společnosti adresované pověřené osobě

  Oznamovatel může využít kontaktní údaje příslušné osoby pro žádost o osobní schůzku za účelem podání ústního oznámení.

  Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

  ANONYMITA OZNÁMENÍ

  Zákon v § 2 odst. 2 stanovuje povinnost oznamovatele uvést údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí obsahovat údaje uvedeného ustanovení Zákona, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa. Jedná se zejména o případy, kdy je oznámení podáno ústně.

  Technicky je samozřejmě možné podat i anonymní oznámení, a to např. uvedením zcela fiktivních údajů, na nakládání s anonymními oznámeními se ale nebudou aplikovat postupy stanovené Zákonem (zejm. co se týká posuzování jejich důvodnosti, poučovací povinnosti, navrhování nápravných opatření atd.), dokud nedojde ke ztotožnění oznamovatele.

  DALŠÍ MOŽNOSTI OZNÁMENÍ

  Kromě interního oznamovacího systému Čedok a.s. máte možnost podat oznámení i prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti dostupného na adrese https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

  Vnitřní oznamovací systém


  Vnitřní oznamovací systém Čedok a.s. pro oznámení o protiprávním jednání


  Cestovní kancelář Čedok a.s., IČO: 601 92 755, se sídlem Vinohradská 2577/178, Vinohrady, 130 00 Praha 3 (dále jen „Čedok“) stanovila vnitřní oznamovací systém povinného subjektu dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen "Zákon").

  Čedok stanovil následující příslušné osoby dle § 10 Zákona:

  Petr Baxa
  e-mailová adresa: oznameni@cedok.cz
  telefon: +420 221 447 362

  Martina Klímová
  e-mailová adresa: oznameni@cedok.cz
  telefon: +420 221 447 210

  K oznámení o protiprávním jednání může oznamovatel využít formulář oznámení o protiprávním jednání , jenž může doručit následujícími způsoby:

  • zaslat na e-mailovou adresu: oznameni@cedok.cz
  • vhodit do schránky pro podání oznámení umístěné v sídle společnosti, v 5. patře budovy Crystal, Vinohradská 2577/178, Praha 3 Vinohrady (copy centrum)
  • zaslat poštou na adresu sídla společnosti adresované pověřené osobě

  Oznamovatel může využít kontaktní údaje příslušné osoby pro žádost o osobní schůzku za účelem podání ústního oznámení.

  Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

  ANONYMITA OZNÁMENÍ

  Zákon v § 2 odst. 2 stanovuje povinnost oznamovatele uvést údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí obsahovat údaje uvedeného ustanovení Zákona, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa. Jedná se zejména o případy, kdy je oznámení podáno ústně.

  Technicky je samozřejmě možné podat i anonymní oznámení, a to např. uvedením zcela fiktivních údajů, na nakládání s anonymními oznámeními se ale nebudou aplikovat postupy stanovené Zákonem (zejm. co se týká posuzování jejich důvodnosti, poučovací povinnosti, navrhování nápravných opatření atd.), dokud nedojde ke ztotožnění oznamovatele.

  DALŠÍ MOŽNOSTI OZNÁMENÍ

  Kromě interního oznamovacího systému Čedok a.s. máte možnost podat oznámení i prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti dostupného na adrese https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/