Historie Čedoku

  Projeďte se
  s námi historií
  Čedoku

  Dnešní Čedok navazuje na všechny dobré tradice své proslulé značky, která spolu se Škodovkou a Prazdrojem patří k rodinnému stříbru českého hospodářství. I když se nabídka za 100 let činnosti firmy značně změnila, jedno zůstává stejné i dnes. Totiž firemní filosofie založená na jistotě, kvalitě a komplexnosti poskytovaných služeb.

  Vyberte období

  1920

  -

  1923

  zrození legendy

  Píše se rok 1918, z trosek rakousko-uherské monarchie se rodí samostatná Československá republika. Ke stovkám nových firem, které v ní rostly jako houby po dešti, se v létě roku 1920 přiřadila také Československá cestovní a dopravní kancelář. Byla založena Československou bankou Bohemia a zemskými cestovními svazy jako protiváha zahraniční konkurence na trhu cestovních služeb. Zápis do rejstříkových knih se však vlekl celé čtyři měsíce. Její právní existence se proto datuje až od 26. října 1920.

  Nová cestovní kancelář dostala do vínku čtyři prodejny: v Praze, Brně, Karlových Varech a Františkových Lázních. Její generální ředitelství bylo v Praze v Mikulandské ulici a hlavní prodejna pak na tehdy nejrušnější pražské třídě – Hybernské.

  Významným zdrojem výnosů byl zpočátku prodej železničních jízdenek prodávaných zejména dělníkům cestujícím za prací do francouzských uhelných dolů a dále pak prodej lodních lístků vystěhovalcům do Ameriky. S cílem společnost posílit byla zřízena pobočka v Bratislavě a následně i první tři afilace v Paříži, Londýně a Vídni.

  1924

  -

  1938

  zlatá éra

  V polovině 20. let přišel Čedok s průlomovou obchodní strategií a vsadil na nové dopravní prostředky – autokary a letadla. Od české automobilky Praga postupně odebral sedm typů komfortních autokarů s kapacitou od devíti do dvaceti šesti pasažérů, což mu umožnilo pořádat jak vyhlídkové okružní jízdy otevřenými vozy zejména v Praze, tak cesty dálkovými autobusy, s nimiž jako jedna z prvních cestovních kanceláří v Evropě šplhá do horských průsmyků.

  Dopravní letadla pak Čedok využívá pro zámořské cesty do Egypta a Maroka i pro okružní lety po Francii, Itálii a Španělsku. Jako jedna z prvních cestovních kanceláří ve střední Evropě začal Čedok vydávat své vlastní cestovní šeky.

  V roce 1926 si společnost oficiálně zaregistrovala svůj zkrácený název ČEDOK, který se stal trvalým synonymem pro cestování.

  Mnohem později, až po 2. světové válce, se objevuje firemní logo se symbolem čápa zasazeným v heraldické pavéze. Symbolika je jasná. Čáp je tuzemský stěhovavý pták cestovatel a pavéza je stylizací vzpomínky na slavnou cestovatelskou minulost českých rytířů. Logo přitom má historickou designérskou hodnotu. Jeho autorem je Zdenek Rykr a dnes je logo s pavézóu součástí firemního dědictví cestovní kanceláře Čedok.

  V polovině 20. let vydává Čedok pod názvem Naše cesty první ucelené katalogy skupinových zájezdů, které nabízejí cestování po evropských metropolích, středomoří, Skandinávii, severní Africe a ugoslávii. Do módy přicházejí dovolené u moře a čeští turisté objevují pro svět Slovanskou riviéru – pobřeží Jugoslávie. Nejžádanější byla střediska na severním Jadranu, v okolí Terstu - zejména ostrov Grado a secesní lázně Opatija u Rijeky. Nároční turisté pak mířili na proslulé Lido v Benátkách nebo na ostrov Capri u Neapole.

  Rozvíjela se i domácí turistika. Především pobyty na horách, v lázních a turistické návštěvy Prahy. K oblíbeným cílům patřil Špindlerův mlýn a Vysoké Tatry. Počátkem 30. let měl Čedok už dvacet tuzemských prodejen. Bez ohledu na hospodářskou krizi Čedok v této době dramaticky rozšiřuje svou nabídku katalogových zájezdů. V roce 1936 se Čedok stává akciovou společností v majoritním vlastnictví státu.

  1939

  -

  1945

  léta okupace

  V roce 1939, v předvečer 2. sv. války, se Čedok podílel na organizaci osmi vlakových transportů z Prahy do Londýna, kterými Sir Nicholas Winton zachránil 669 židovských dětí před válečnými hrůzami. Po obsazení Československa nacisty nastává útlum obchodní činnosti, Čedok ztrácí své pobočky v Sudetech a na Slovensku a stává se součástí německé cestovní kanceláře Meer.

  V této době se činnost společnosti omezuje zejména na pořádání jednodenních vlakových výletů a na organizaci tuzemské rekreace továrních dělníků.

  1945

  -

  1947

  znovuzrození

  Již deset dní po osvobození byl Čedok na základě dekretu prezidenta Beneše převeden pod Národní správu. Společnost rychle obnovila svou činnost a už 6. června 1945 uskutečnila pro zámořské turisty první okružní jízdy Prahou. Současně zapůjčila autokary, které přečkaly válečné nasazení, k repatriaci vězňů z koncentračních táborů.

  O rok později byla obnovena i první filiálka Čedoku v Londýně, která organizovala příjezdový cestovní ruch do válkou málo dotčené Prahy. I v této době sází Čedok na znovu obnovenou moderní leteckou přepravu.

  1948

  -

  1953

  za železnou oponou

  Poúnorové období znamenalo dobu temna i v historii znárodněného Čedoku. V době budování těžkého průmyslu sloužily zájezdy výhradně k regeneraci pracovní síly a zahrnovaly převážně lázeňské pobyty a tuzemskou rekreaci ROH. Čedok zavedl náhradní podnikatelský program. Vydával turistické a hudební publikace, prodával poštovní známky, vstupenky na sportovní a kulturní akce a organizoval cestovní spoření.

  V přídělovém hospodářství se také uplatnil užitečný vynález Čedoku – vánoční dárkové poukazy.

  1954

  -

  1965

  uvnitř socialistického tábora

  Teprve v roce 1954 došlo k obnovení zahraniční zájezdové činnosti a Čedok vydal opět zájezdový katalog. Cílem zájezdů k moři byly ovšem výhradně státy za železnou oponou, především pak Bulharsko, které Češi objevovali podobně jako před válkou Jugoslávii. Jezdilo se také do Rumunska, Maďarska, NDR, Polska a přechodně i do Albánie. Zatímco zájezdy do Jugoslávie byly omezeny na minimum. Prestižním cílem poznávacích a později i pobytových zájezdů se stal především Sovětský svaz.

  Jisté politické uvolnění a československý úspěch na výstavě Expo 58 v Bruselu vedly k obnově příjezdového cestovního ruchu. Cizím turistům otevírají své brány hrady a zámky, zpřístupněny jsou i další kulturní poklady a přírodní krásy.

  Organizací příjezdové turistiky byl v Československu monopolně pověřen Čedok. Stát převedl do jeho správy nejvýznamnější tuzemské hotely s cílem dovybavit je na mezinárodní úroveň. Ve správě Čedoku se ocitají také jídelní a lůžkové vozy a rovněž síť vybraných lanovek a lyžařských vleků.

  1966

  -

  1969

  doba uvolnění

  Další uvolňování politického režimu a zjednodušení cestovatelských formalit ve 2. pol. 60. let vede k rozvoji cestování do Jugoslávie a kapitalistických zemí, zejména do Rakouska, Itálie a Francie. Příliv turistů ze zámoří s sebou přináší i nový platební instrument – úvěrové karty. Čedok se v roce 1967 stává první organizací, která v tehdejším Československu tyto karty přijímá.

  Tento boom však ukončila srpnová okupace Československa v roce 1968, která zastihla v zahraničí na dvacet tisíc Čechoslováků, na jejichž repatriaci se Čedok podílel. Pomáhal s návratem i lidem, kteří cestovali soukromě.

  1970

  -

  1979

  v taktu normalizace

  Tuhá normalizace znamenala návrat k cestovatelské praxi ze 2. pol. 50. let s orientací na země východního bloku. Čedok přišel s koncepcí laciných pobytů v předem postavených stanech nebo dřevěných chatách v rámci podnikové rekreace pořádané s nemalým finančním příspěvkem odborů a zaměstnavatelů.

  Početné zvláštní vlaky mířily k Černému moři do Bulharska a Rumunska, autobusy či auta jezdily k Balatonu nebo Baltickému moři a takzvaná letadla družby létala do Sovětského svazu.

  Novinkou v zájezdovém portfoliu se staly exotické cíle – Vietnam, Severní Korea a Kuba. Rozsah cestování zdaleka předstihl předválečnou úroveň a dovolená u moře přestávala být pro většinu rodin nedostižným snem. Pro toto období se stal příznačným marketingový slogan, který posléze zlidověl: S Čedokem za hranice všedních dnů. V příjezdové turistice se Čedok zaměřoval na organizací pobytů turistů ze zemí RVHP, zejména z NDR a ze Sovětského svazu. Mnozí z nich přijížděli hlavně za nákupy a vraceli se ve vlacích napěchovaných koberci a křišťálovými lustry.

  To západní turisté přijížděli s jinou motivací. Došlo např. k rozkvětu lovecké turistiky. Čedok za dobu své existence obsloužil na sto tisíc nimrodů.

  Jen tak pro zajímavost – za odstřel bažanta nebo zajíce hradil zahraniční lovec v Čedoku sedm dolarů. Čedok také každoročně pořádal na dvě stě kongresů a sympozií. V této době dochází k dalšímu rozšíření leteckých zájezdů. V roce 1972 uskutečnil Čedok svůj první velkokapacitní charterový let, tehdy největším letadlem světa, kterým byl Boeing 747 Jumbo Jet. Tento let směřoval do indického města Dillí.

  1980

  -

  1989

  perestrojka

  Koncem 80. let vrcholí monopolní postavení Čedoku s tržním podílem přesahujícím 90 %. Čedok spravuje 166 tuzemských poboček a 20 zahraničních zastoupení. Do jeho majetku patří více než 200 hotelů s 23 000 lůžky. Počet kmenových zaměstnanců přesahuje 21 000. Vedle zájezdové činnosti je Čedok největším stavebníkem ve své historii.

  Podílí se na výstavbě moderních velkokapacitních hotelů v Praze, např. Forum a Atrium, dnešní Corinthia Towers a Hilton.

  Rok 1988 je rokem vůbec největší expanze Čedoku, který pořádá zahraniční zájezdy pro 710 000 osob. Spolu s příjezdovým a domácím turismem zajišťuje služby pro bezmála 2 000 000 lidí.

  V listopadu roku 1989 se totalitní režim v Československu zhroutil a jednou ze svobod, po kterých lidé během sametové revoluce volali, byla i svoboda cestování.

  1990

  -

  1995

  konec monopolu

  Ihned po otevření hranic pořádá Čedok jako jedna z prvních tuzemských cestovních kanceláří jednodenní autokarové výlety do příhraničních měst v Rakousku a Bavorsku. V roce 1990 se tvůrcům cestovatelských programů v Čedoku otevírají možnosti nabídnout českým cestovatelům téměř celý svět. Po mnohaleté přestávce vysílá Čedok první skupiny do Izraele a Jihoafrické republiky.

  S Čedokem přijíždí první zájezd na ostrov Tahiti, kde je vítán jako státní návštěva. Také v Antarktidě se s Čedokem vyloďuje první skupina českých turistů s nejstarším účastníkem zájezdu ve věku 77 let.

  Rok 1990 přináší konec monopolu Čedoku v Čechách. Jeho konkurence roste z původních osmi na více než tisíc soukromých cestovních kanceláří. Z majetku společnosti jsou vyčleněny interhotely, které se stávají samostatnými podniky a ve vlastnictví Čedoku zůstávají pouze čtyři hotely. V roce 1991 vrcholí krize posttotalitní éry a objem obchodu Čedoku se propadá na pouhých 21 000 účastníků zahraničních zájezdů.

  Spolu s rozdělením Československa se Čedok dělí na dvě části – v České republice zůstává Čedok, zatímco na Slovensku je z poboček Čedoku vytvořena nová cestovní kancelář SATUR. V roce 1993 byla ochranná známka Čedoku prohlášena za proslulou. Čedok se stal součástí rodinného stříbra české ekonomiky a v roce následujícím byl fondem národního majetku připraven k privatizaci.

  1996

  -

  2006

  cesta na vrchol

  V roce 1995 bylo vypsáno výběrové řízení na prodej majoritního balíku akcií Čedoku. Jeho vítězem se stala česká společnost Unimex. Nový vlastník dramaticky snížil režijní náklady a investoval značné prostředky do modernizace pobočkové sítě a informačního systému, internetového prodeje a autokarového parku.

  V roce 1997 stál Čedok u zrodu společnosti Prague Sightseeing Tours, specializované na pořádání okružních jízd Prahou a výletů po Čechách.

  Po roce 2000 Čedok zásadně prohloubil strategické partnerství s úspěšnou tuzemskou leteckou společností Travel Service, která se specializuje na charterovou přepravu.

  V roce 2003 Čedok majetkově vstoupil do cestovní kanceláře ESO travel, která pořádá exotické zájezdy a založil dceřinou společnost v Bratislavě určenou k prodeji zájezdů na Slovensku.

  2007

  -

  2015

  na prahu třetího tisíciletí

  V roce 2007 Čedok přešel do vlastnictví nového majoritního akcionáře, společnosti ODIEN, silného nadnárodního finančního investora, který v České republice aktivně investuje od roku 2004, kdy se stal majoritním akcionářem společnosti AVIA. Založení AVIA je spojeno s výrobou letadel a leteckých motorů a právě první lety Čedoku se uskutečnily na palubách těchto letadel. Tržby v roce 2008 dosáhly pod vedením nového majoritního akcionáře rekordních 3,8 mld. Kč.

  Čedok také zřídil dceřinou společnost v tureckém Istanbulu pod názvem Ahoy Turizm s filiálkou v Bodrumu na pobřeží Egejského moře. Čedok má i vlastní zastoupení ve Vídni, Moskvě a Bratislavě. Na domácím trhu Čedok disponuje největší pobočkovou sítí, moderním call centrem a poskytuje nejširší nabídku zájezdů do padesáti zemí pěti kontinentů a dalších služeb cestovního ruchu.

  Důkazem je přes 3 000 stran 20 katalogů s více jak 50 destinacemi nebo nejnavštěvovanější internetové stránky mezi cestovními kancelářemi v České republice. Při přípravě zájezdů Čedok pečlivě sleduje nejmodernější trendy cestování a zařazuje do nabídky kvalitní pobytová místa a špičkové ubytování se širokým rejstříkem prvotřídních služeb na bázi All Inclusive, sportovního vyžití a večerní zábavy.

  Dětem jsou určeny profesionálně vedené dětské kluby Čedoku. Golf, potápění, windsurfing, lázeňské procedury nebo líbánky, programy pro juniory, rodiny s dětmi i seniory. Těmto i dalším cílovým skupinám Čedok nabízí špičkový servis garantovaný týmem zkušených česky hovořících průvodců a delegátů. Ivdnes platí heslo, že dovolená začíná dopravou. Díky vlastním autokarům a pronájmu nejmodernějších letadel ve velkém rozsahu nabízí Čedok pohodlí vlastních přímých spojů, a to i do vzdálených exotických destinací. Katalogovou nabídku doplňuje prakticky neomezený sortiment zájezdů šitých na míru dle požadavku klienta a s profesionální poradenskou službou. Nabídku vytváří tým specialistů pod renomovanou značkou Exclusive Travel Čedok.

  Čedok se však nezabývá jen klasickými zájezdy, do jeho nabídky patří i kongresová, příjezdová a motivační turistika. Dále pak nabídka služeb Business Travel zahrnující agendu služebních cest vč. prodeje samostatných letenek. Ve své historii zajišťoval Čedok také mnoho prestižních akcí. Mezi ty nejznámější patří např. dopravní služby a doprovodné programy pro summit NATO v Praze nebo pro zasedání největšího profesního sdružení v oblasti cestovního ruchu Asta.

  Do povědomí vešly i sponzorské aktivity Čedoku spojené s fotbalem, hokejem a dalšími sporty nebo doprava a zajištění služeb na významné sportovní akce jako např. letní olympijské hry 2008 v Pekingu, zimní olympijské hry 2010 ve Vancouveru nebo finále Davis Cupu v Barceloně. Čedok také přepravuje národní fotbalový tým, jeho partnery a fanoušky. Čedok si uvědomuje svoji společenskou odpovědnost a v posledních letech podporuje nadaci rozvoje občanské společnosti Pomozte dětem. Čedok je od roku 2004 držitelem certifikátu systému jakosti a je každoročně oceňován v anketě TOP 100 mezi stovkou nejvýznamnějších společností v České republice. Čedok pravidelně získává ocenění i na mezinárodních veletrzích a sedm let po sobě získal ocenění Nejlepší cestovní kancelář v České republice v prestižní anketě profesionálů cestovního ruchu TTG Travel Awards.

  2016

  -

  2024

  čedok dnes

  V roce 2016 se majoritním vlastníkem stává největší polská cestovní kancelář Itaka. Dochází ke stabilizaci společnosti a pod vedením nového majoritního akcionáře začíná nová expanze Čedoku. Během tří let dochází ke skokovému růstu tržeb a významně se rozšiřuje portfolio nabízených destinací. Čedok zůstává i nadále univerzální cestovní kanceláří, kde najdete „pod jednou střechou“ celou šíři služeb cestovního ruchu. Tak jako byli inovativní naši předci před 100 lety, jsme i my v současném Čedoku. Sázíme na moderní digitální technologie. V roce 2017 byly spuštěny zbrusu nové, moderní webové stránky, v létě 2019 byla představena nová mobilní aplikace a na podzim téhož roku jsme představili unikátní možnost on-line rezervace fakultativních výletů v rámci portálu SeePlaces. V nabídce pro rodiny s dětmi navázal Čedok na svou dlouhou tradici a v roce 2018 představil zcela nový koncept dětských klubů Hotel Transylvánie, který si okamžitě získal srdce jak našich nejmenších klientů, tak i jejich rodičů. I po 100 letech jsme zde pro naše klienty, kterým můžeme slíbit mnoho nezapomenutelných zážitků na cestách za hranice všedních dnů.

  Historie Čedoku

  Projeďte se
  s námi historií
  Čedoku

  Dnešní Čedok navazuje na všechny dobré tradice své proslulé značky, která spolu se Škodovkou a Prazdrojem patří k rodinnému stříbru českého hospodářství. I když se nabídka za 100 let činnosti firmy značně změnila, jedno zůstává stejné i dnes. Totiž firemní filosofie založená na jistotě, kvalitě a komplexnosti poskytovaných služeb.

  Vyberte období

  1920

  -

  1923

  zrození legendy

  Píše se rok 1918, z trosek rakousko-uherské monarchie se rodí samostatná Československá republika. Ke stovkám nových firem, které v ní rostly jako houby po dešti, se v létě roku 1920 přiřadila také Československá cestovní a dopravní kancelář. Byla založena Československou bankou Bohemia a zemskými cestovními svazy jako protiváha zahraniční konkurence na trhu cestovních služeb. Zápis do rejstříkových knih se však vlekl celé čtyři měsíce. Její právní existence se proto datuje až od 26. října 1920.

  Nová cestovní kancelář dostala do vínku čtyři prodejny: v Praze, Brně, Karlových Varech a Františkových Lázních. Její generální ředitelství bylo v Praze v Mikulandské ulici a hlavní prodejna pak na tehdy nejrušnější pražské třídě – Hybernské.

  Významným zdrojem výnosů byl zpočátku prodej železničních jízdenek prodávaných zejména dělníkům cestujícím za prací do francouzských uhelných dolů a dále pak prodej lodních lístků vystěhovalcům do Ameriky. S cílem společnost posílit byla zřízena pobočka v Bratislavě a následně i první tři afilace v Paříži, Londýně a Vídni.

  1924

  -

  1938

  zlatá éra

  V polovině 20. let přišel Čedok s průlomovou obchodní strategií a vsadil na nové dopravní prostředky – autokary a letadla. Od české automobilky Praga postupně odebral sedm typů komfortních autokarů s kapacitou od devíti do dvaceti šesti pasažérů, což mu umožnilo pořádat jak vyhlídkové okružní jízdy otevřenými vozy zejména v Praze, tak cesty dálkovými autobusy, s nimiž jako jedna z prvních cestovních kanceláří v Evropě šplhá do horských průsmyků.

  Dopravní letadla pak Čedok využívá pro zámořské cesty do Egypta a Maroka i pro okružní lety po Francii, Itálii a Španělsku. Jako jedna z prvních cestovních kanceláří ve střední Evropě začal Čedok vydávat své vlastní cestovní šeky.

  V roce 1926 si společnost oficiálně zaregistrovala svůj zkrácený název ČEDOK, který se stal trvalým synonymem pro cestování.

  Mnohem později, až po 2. světové válce, se objevuje firemní logo se symbolem čápa zasazeným v heraldické pavéze. Symbolika je jasná. Čáp je tuzemský stěhovavý pták cestovatel a pavéza je stylizací vzpomínky na slavnou cestovatelskou minulost českých rytířů. Logo přitom má historickou designérskou hodnotu. Jeho autorem je Zdenek Rykr a dnes je logo s pavézóu součástí firemního dědictví cestovní kanceláře Čedok.

  V polovině 20. let vydává Čedok pod názvem Naše cesty první ucelené katalogy skupinových zájezdů, které nabízejí cestování po evropských metropolích, středomoří, Skandinávii, severní Africe a ugoslávii. Do módy přicházejí dovolené u moře a čeští turisté objevují pro svět Slovanskou riviéru – pobřeží Jugoslávie. Nejžádanější byla střediska na severním Jadranu, v okolí Terstu - zejména ostrov Grado a secesní lázně Opatija u Rijeky. Nároční turisté pak mířili na proslulé Lido v Benátkách nebo na ostrov Capri u Neapole.

  Rozvíjela se i domácí turistika. Především pobyty na horách, v lázních a turistické návštěvy Prahy. K oblíbeným cílům patřil Špindlerův mlýn a Vysoké Tatry. Počátkem 30. let měl Čedok už dvacet tuzemských prodejen. Bez ohledu na hospodářskou krizi Čedok v této době dramaticky rozšiřuje svou nabídku katalogových zájezdů. V roce 1936 se Čedok stává akciovou společností v majoritním vlastnictví státu.

  1939

  -

  1945

  léta okupace

  V roce 1939, v předvečer 2. sv. války, se Čedok podílel na organizaci osmi vlakových transportů z Prahy do Londýna, kterými Sir Nicholas Winton zachránil 669 židovských dětí před válečnými hrůzami. Po obsazení Československa nacisty nastává útlum obchodní činnosti, Čedok ztrácí své pobočky v Sudetech a na Slovensku a stává se součástí německé cestovní kanceláře Meer.

  V této době se činnost společnosti omezuje zejména na pořádání jednodenních vlakových výletů a na organizaci tuzemské rekreace továrních dělníků.

  1945

  -

  1947

  znovuzrození

  Již deset dní po osvobození byl Čedok na základě dekretu prezidenta Beneše převeden pod Národní správu. Společnost rychle obnovila svou činnost a už 6. června 1945 uskutečnila pro zámořské turisty první okružní jízdy Prahou. Současně zapůjčila autokary, které přečkaly válečné nasazení, k repatriaci vězňů z koncentračních táborů.

  O rok později byla obnovena i první filiálka Čedoku v Londýně, která organizovala příjezdový cestovní ruch do válkou málo dotčené Prahy. I v této době sází Čedok na znovu obnovenou moderní leteckou přepravu.

  1948

  -

  1953

  za železnou oponou

  Poúnorové období znamenalo dobu temna i v historii znárodněného Čedoku. V době budování těžkého průmyslu sloužily zájezdy výhradně k regeneraci pracovní síly a zahrnovaly převážně lázeňské pobyty a tuzemskou rekreaci ROH. Čedok zavedl náhradní podnikatelský program. Vydával turistické a hudební publikace, prodával poštovní známky, vstupenky na sportovní a kulturní akce a organizoval cestovní spoření.

  V přídělovém hospodářství se také uplatnil užitečný vynález Čedoku – vánoční dárkové poukazy.

  1954

  -

  1965

  uvnitř socialistického tábora

  Teprve v roce 1954 došlo k obnovení zahraniční zájezdové činnosti a Čedok vydal opět zájezdový katalog. Cílem zájezdů k moři byly ovšem výhradně státy za železnou oponou, především pak Bulharsko, které Češi objevovali podobně jako před válkou Jugoslávii. Jezdilo se také do Rumunska, Maďarska, NDR, Polska a přechodně i do Albánie. Zatímco zájezdy do Jugoslávie byly omezeny na minimum. Prestižním cílem poznávacích a později i pobytových zájezdů se stal především Sovětský svaz.

  Jisté politické uvolnění a československý úspěch na výstavě Expo 58 v Bruselu vedly k obnově příjezdového cestovního ruchu. Cizím turistům otevírají své brány hrady a zámky, zpřístupněny jsou i další kulturní poklady a přírodní krásy.

  Organizací příjezdové turistiky byl v Československu monopolně pověřen Čedok. Stát převedl do jeho správy nejvýznamnější tuzemské hotely s cílem dovybavit je na mezinárodní úroveň. Ve správě Čedoku se ocitají také jídelní a lůžkové vozy a rovněž síť vybraných lanovek a lyžařských vleků.

  1966

  -

  1969

  doba uvolnění

  Další uvolňování politického režimu a zjednodušení cestovatelských formalit ve 2. pol. 60. let vede k rozvoji cestování do Jugoslávie a kapitalistických zemí, zejména do Rakouska, Itálie a Francie. Příliv turistů ze zámoří s sebou přináší i nový platební instrument – úvěrové karty. Čedok se v roce 1967 stává první organizací, která v tehdejším Československu tyto karty přijímá.

  Tento boom však ukončila srpnová okupace Československa v roce 1968, která zastihla v zahraničí na dvacet tisíc Čechoslováků, na jejichž repatriaci se Čedok podílel. Pomáhal s návratem i lidem, kteří cestovali soukromě.

  1970

  -

  1979

  v taktu normalizace

  Tuhá normalizace znamenala návrat k cestovatelské praxi ze 2. pol. 50. let s orientací na země východního bloku. Čedok přišel s koncepcí laciných pobytů v předem postavených stanech nebo dřevěných chatách v rámci podnikové rekreace pořádané s nemalým finančním příspěvkem odborů a zaměstnavatelů.

  Početné zvláštní vlaky mířily k Černému moři do Bulharska a Rumunska, autobusy či auta jezdily k Balatonu nebo Baltickému moři a takzvaná letadla družby létala do Sovětského svazu.

  Novinkou v zájezdovém portfoliu se staly exotické cíle – Vietnam, Severní Korea a Kuba. Rozsah cestování zdaleka předstihl předválečnou úroveň a dovolená u moře přestávala být pro většinu rodin nedostižným snem. Pro toto období se stal příznačným marketingový slogan, který posléze zlidověl: S Čedokem za hranice všedních dnů. V příjezdové turistice se Čedok zaměřoval na organizací pobytů turistů ze zemí RVHP, zejména z NDR a ze Sovětského svazu. Mnozí z nich přijížděli hlavně za nákupy a vraceli se ve vlacích napěchovaných koberci a křišťálovými lustry.

  To západní turisté přijížděli s jinou motivací. Došlo např. k rozkvětu lovecké turistiky. Čedok za dobu své existence obsloužil na sto tisíc nimrodů.

  Jen tak pro zajímavost – za odstřel bažanta nebo zajíce hradil zahraniční lovec v Čedoku sedm dolarů. Čedok také každoročně pořádal na dvě stě kongresů a sympozií. V této době dochází k dalšímu rozšíření leteckých zájezdů. V roce 1972 uskutečnil Čedok svůj první velkokapacitní charterový let, tehdy největším letadlem světa, kterým byl Boeing 747 Jumbo Jet. Tento let směřoval do indického města Dillí.

  1980

  -

  1989

  perestrojka

  Koncem 80. let vrcholí monopolní postavení Čedoku s tržním podílem přesahujícím 90 %. Čedok spravuje 166 tuzemských poboček a 20 zahraničních zastoupení. Do jeho majetku patří více než 200 hotelů s 23 000 lůžky. Počet kmenových zaměstnanců přesahuje 21 000. Vedle zájezdové činnosti je Čedok největším stavebníkem ve své historii.

  Podílí se na výstavbě moderních velkokapacitních hotelů v Praze, např. Forum a Atrium, dnešní Corinthia Towers a Hilton.

  Rok 1988 je rokem vůbec největší expanze Čedoku, který pořádá zahraniční zájezdy pro 710 000 osob. Spolu s příjezdovým a domácím turismem zajišťuje služby pro bezmála 2 000 000 lidí.

  V listopadu roku 1989 se totalitní režim v Československu zhroutil a jednou ze svobod, po kterých lidé během sametové revoluce volali, byla i svoboda cestování.

  1990

  -

  1995

  konec monopolu

  Ihned po otevření hranic pořádá Čedok jako jedna z prvních tuzemských cestovních kanceláří jednodenní autokarové výlety do příhraničních měst v Rakousku a Bavorsku. V roce 1990 se tvůrcům cestovatelských programů v Čedoku otevírají možnosti nabídnout českým cestovatelům téměř celý svět. Po mnohaleté přestávce vysílá Čedok první skupiny do Izraele a Jihoafrické republiky.

  S Čedokem přijíždí první zájezd na ostrov Tahiti, kde je vítán jako státní návštěva. Také v Antarktidě se s Čedokem vyloďuje první skupina českých turistů s nejstarším účastníkem zájezdu ve věku 77 let.

  Rok 1990 přináší konec monopolu Čedoku v Čechách. Jeho konkurence roste z původních osmi na více než tisíc soukromých cestovních kanceláří. Z majetku společnosti jsou vyčleněny interhotely, které se stávají samostatnými podniky a ve vlastnictví Čedoku zůstávají pouze čtyři hotely. V roce 1991 vrcholí krize posttotalitní éry a objem obchodu Čedoku se propadá na pouhých 21 000 účastníků zahraničních zájezdů.

  Spolu s rozdělením Československa se Čedok dělí na dvě části – v České republice zůstává Čedok, zatímco na Slovensku je z poboček Čedoku vytvořena nová cestovní kancelář SATUR. V roce 1993 byla ochranná známka Čedoku prohlášena za proslulou. Čedok se stal součástí rodinného stříbra české ekonomiky a v roce následujícím byl fondem národního majetku připraven k privatizaci.

  1996

  -

  2006

  cesta na vrchol

  V roce 1995 bylo vypsáno výběrové řízení na prodej majoritního balíku akcií Čedoku. Jeho vítězem se stala česká společnost Unimex. Nový vlastník dramaticky snížil režijní náklady a investoval značné prostředky do modernizace pobočkové sítě a informačního systému, internetového prodeje a autokarového parku.

  V roce 1997 stál Čedok u zrodu společnosti Prague Sightseeing Tours, specializované na pořádání okružních jízd Prahou a výletů po Čechách.

  Po roce 2000 Čedok zásadně prohloubil strategické partnerství s úspěšnou tuzemskou leteckou společností Travel Service, která se specializuje na charterovou přepravu.

  V roce 2003 Čedok majetkově vstoupil do cestovní kanceláře ESO travel, která pořádá exotické zájezdy a založil dceřinou společnost v Bratislavě určenou k prodeji zájezdů na Slovensku.

  2007

  -

  2015

  na prahu třetího tisíciletí

  V roce 2007 Čedok přešel do vlastnictví nového majoritního akcionáře, společnosti ODIEN, silného nadnárodního finančního investora, který v České republice aktivně investuje od roku 2004, kdy se stal majoritním akcionářem společnosti AVIA. Založení AVIA je spojeno s výrobou letadel a leteckých motorů a právě první lety Čedoku se uskutečnily na palubách těchto letadel. Tržby v roce 2008 dosáhly pod vedením nového majoritního akcionáře rekordních 3,8 mld. Kč.

  Čedok také zřídil dceřinou společnost v tureckém Istanbulu pod názvem Ahoy Turizm s filiálkou v Bodrumu na pobřeží Egejského moře. Čedok má i vlastní zastoupení ve Vídni, Moskvě a Bratislavě. Na domácím trhu Čedok disponuje největší pobočkovou sítí, moderním call centrem a poskytuje nejširší nabídku zájezdů do padesáti zemí pěti kontinentů a dalších služeb cestovního ruchu.

  Důkazem je přes 3 000 stran 20 katalogů s více jak 50 destinacemi nebo nejnavštěvovanější internetové stránky mezi cestovními kancelářemi v České republice. Při přípravě zájezdů Čedok pečlivě sleduje nejmodernější trendy cestování a zařazuje do nabídky kvalitní pobytová místa a špičkové ubytování se širokým rejstříkem prvotřídních služeb na bázi All Inclusive, sportovního vyžití a večerní zábavy.

  Dětem jsou určeny profesionálně vedené dětské kluby Čedoku. Golf, potápění, windsurfing, lázeňské procedury nebo líbánky, programy pro juniory, rodiny s dětmi i seniory. Těmto i dalším cílovým skupinám Čedok nabízí špičkový servis garantovaný týmem zkušených česky hovořících průvodců a delegátů. Ivdnes platí heslo, že dovolená začíná dopravou. Díky vlastním autokarům a pronájmu nejmodernějších letadel ve velkém rozsahu nabízí Čedok pohodlí vlastních přímých spojů, a to i do vzdálených exotických destinací. Katalogovou nabídku doplňuje prakticky neomezený sortiment zájezdů šitých na míru dle požadavku klienta a s profesionální poradenskou službou. Nabídku vytváří tým specialistů pod renomovanou značkou Exclusive Travel Čedok.

  Čedok se však nezabývá jen klasickými zájezdy, do jeho nabídky patří i kongresová, příjezdová a motivační turistika. Dále pak nabídka služeb Business Travel zahrnující agendu služebních cest vč. prodeje samostatných letenek. Ve své historii zajišťoval Čedok také mnoho prestižních akcí. Mezi ty nejznámější patří např. dopravní služby a doprovodné programy pro summit NATO v Praze nebo pro zasedání největšího profesního sdružení v oblasti cestovního ruchu Asta.

  Do povědomí vešly i sponzorské aktivity Čedoku spojené s fotbalem, hokejem a dalšími sporty nebo doprava a zajištění služeb na významné sportovní akce jako např. letní olympijské hry 2008 v Pekingu, zimní olympijské hry 2010 ve Vancouveru nebo finále Davis Cupu v Barceloně. Čedok také přepravuje národní fotbalový tým, jeho partnery a fanoušky. Čedok si uvědomuje svoji společenskou odpovědnost a v posledních letech podporuje nadaci rozvoje občanské společnosti Pomozte dětem. Čedok je od roku 2004 držitelem certifikátu systému jakosti a je každoročně oceňován v anketě TOP 100 mezi stovkou nejvýznamnějších společností v České republice. Čedok pravidelně získává ocenění i na mezinárodních veletrzích a sedm let po sobě získal ocenění Nejlepší cestovní kancelář v České republice v prestižní anketě profesionálů cestovního ruchu TTG Travel Awards.

  2016

  -

  2024

  čedok dnes

  V roce 2016 se majoritním vlastníkem stává největší polská cestovní kancelář Itaka. Dochází ke stabilizaci společnosti a pod vedením nového majoritního akcionáře začíná nová expanze Čedoku. Během tří let dochází ke skokovému růstu tržeb a významně se rozšiřuje portfolio nabízených destinací. Čedok zůstává i nadále univerzální cestovní kanceláří, kde najdete „pod jednou střechou“ celou šíři služeb cestovního ruchu. Tak jako byli inovativní naši předci před 100 lety, jsme i my v současném Čedoku. Sázíme na moderní digitální technologie. V roce 2017 byly spuštěny zbrusu nové, moderní webové stránky, v létě 2019 byla představena nová mobilní aplikace a na podzim téhož roku jsme představili unikátní možnost on-line rezervace fakultativních výletů v rámci portálu SeePlaces. V nabídce pro rodiny s dětmi navázal Čedok na svou dlouhou tradici a v roce 2018 představil zcela nový koncept dětských klubů Hotel Transylvánie, který si okamžitě získal srdce jak našich nejmenších klientů, tak i jejich rodičů. I po 100 letech jsme zde pro naše klienty, kterým můžeme slíbit mnoho nezapomenutelných zážitků na cestách za hranice všedních dnů.