phone pin mobile heart logo Flag of Belarus airplane
>Výsledky vyhledávání> >

Peru - tajemná říše Inků s návštěvou Bolívie

Výhody nabídky

  • atraktivní program kombinující poznávání přírody, památek a historie
  • navíc před odletem informativní schůzka s průvodcem

Peru - tajemná říše Inků s návštěvou Bolívie Kód: LIM2961

PLN
Itaka

Peru - tajemná říše Inků s návštěvou Bolívie Kód: LIM2961 Peru / Bolívie

Lima | Cusco | Machu Picchu | Pisaq | jezero Titicaca | Copacabana | La Paz | Tiwanacu | Arequipa | Nazca - Islas Ballestas | Lima

Popis nabídky


1. den:
Odlet z Prahy do Limy (s přestupy). 
2. den:
V ranních hodinách přílet do Limy dopoledních hodinách přelet do Cuzca. Po příletu odjezd do hotelu a následně přelet do Cuzca. Prohlídka Cuzca, prohlédneme historické centrum bývalého hlavního města říše Inků, budeme procházet inckými uličkami, navštívíme i chrám Slunce. Posedíme na balkóně některého z koloniálních paláců. Individuální volno,možnost vlastního pozvávání. Nocleh v hotelu.
3. den:
Po snídani absolvujeme druhou část prohlídku Cuzca a dále si vyjdeme k inckému chrámovému centru Sacsayhuaman nad Cuzcem, prohlédneme skalní observatoře a posvátné místo Qenko. Seznámíme se s místními legendami, možná se setkáme s inckým šamanem. Nocleh.
4. den:
Po snídani odjedeme autobusem k pramenům Tambomachay, dále přejedeme do posvátného údolí řeky Vilcanota / Urubamba do města Pisaq. Zde nás čekají panoramatické výhledy a prohlídka ruin inckého královského města Pisaq. Fakultativně je možnost pozvolného sestupu přírodou s nádhernými výhledy a exotickou vegetací (cca 4 km). Na závěr dne přejedeme do města Ollantaytambo. Prohlednéme toto tajemné incké město. Nocleh.
5. den:
Snídaně. Autobusem se vydáme přes sedlo hřebene Cordilllery Vilcanota, kolem věčně zasněžené hory Nevado Veronica (5800 m n.m.), při sjezdu do údolí řeky Vilcanota /Urubamba nás uvítá proměnlivá vegetace (přes několik vegetačních pásem). Dále pojedeme údolím podél řeky (krajem pěstitelů koky a banánů) do městečka Santa Teresa pod Machu Picchu. Dále pěšky údolím podél řeky Urubamba (9 km) s výhledy na Machu Picchu a pozorováním barevných motýlů do Aguas Calientes. Nocleh.
6. den:
Po snídani se vydáme na prohlídku skvostu inckých měst Machu Picchu. S místním průvodcem si prohlédneme toto magické místo, které se nám vryje navždy do paměti. Večer návrat (vlakem) do Cuzca.
7. den:
Snídaně a přejezd do Puna k jezeru Titicaca, z části podél řeky Vilcanota mezi dvěma Kordillerami, přes průsmyk La Raya (4318 m). Cestou si prohlédneme zbytky inckého chrámu a centrálního skladiště v Raqchi a indiánské vesničky Andahuaylillas, kde navštívíme krásně malovaný kostelíček ze 17. století. Nocleh.
8. den:
Snídaně. Na loďce podnikneme výlet k rákosovým ostrovům Uros. V odpoledních hodinách přejedeme do Bolívie do městečka Copacabana – slavného poutního místa jižní Ameriky. Z předincké skalní observatoře budeme sledovat údajně nejkrásnější západ slunce nad jezerem Titicaca. Nocleh.
9. den:
Po snídani odplujeme na ostrov Slunce. Zde podnikneme pěší výlet po ostrově (8 km) s nádhernými výhledy na blankytné vody jezera Titicaca a hřeben šestitisícovek Cordillery Real (Královské K.). Nocleh na ostrově.
10. den:
Snídaně. Lodí se vrátíme zpět do Copacabany a přejedeme malebnou krajinou poloostrova Copacabana s panoramatickými výhledy a po altiplanu do města La Paz (sídlo vlády). Prohlédneme centrum včetně obchůdků v tzv. uličkách čarodějnic. Nocleh.
11. den:
Po snídani navštívíme slavné město Tiwanacu – kolébku andských kultur, posvátné místo a klenot architektury. Odpoledne se autobusem vrátíme do Peru. Zastavíme u Aramumuru, posvátného místa - skalní brány, vstupu do jiných dimenzí, a v chrámu plodnosti Chucuito. Nocleh.
12. den:
Snídaně. V dopoledních hodinách pojedeme k romatickému jezeru Umayo, prohlédneme také předincké pohřebiště Sillustani s kamennými věžemi. Odpoledne přejedeme autobusem po altiplanu mezi jezery a sopkami do města Arequipa. Nocleh.
13. den:
Po snídani prohlédneme historické centrum koloniálního „bílého města“ Arequipa. Fakultativně návštěva malebného klášterního areálu Santa Catalina. 
14. den:
Snídaně a přejezd autobusem pouštní krajinou do městečka Nazca, prohlídka starobylého pohřebiště (kultura Nazca). Nocleh.
15. den:
Snídaně. Fakultativně přelet nad pouštními obřími kresbami (geoglyfy) a dále pěší procházka k liniím a dále návštívíme muzeum Marie Reiche. Dále přejedeme na poloostrov Paracas, po cestě ještě ­zastavíme u jezera Huacachina v oáze u města Ica. Nocleh.
16. den:
Snídaně. Dnes nás čeká polodenní výlet lodí na Islas Ballestas, pozorování delfínů, lachtanů a mořského ptactva. V odpoledních hodinách se vydáme autobusem po silnici Panamericana pouští do Limy. Nocleh.
17. den:
Snídaně a následná prohlídka historického centra Limy, procházka parky čtvrti Miraflores. Večer odlet do Evropy.
18. den:
Přílet do Prahy.

• příplatek za jednolůžkový pokoj 18 690,- Kč

• leteckou přepravu Praha–Lima-Cusco a Lima-Praha (s přestupem) vč. letištních poplatků • 15 noclehů v hotelech či hostelech ** / *** se snídaní • dopravu minibusem, autobusem, vlakem, průvodce • vstup na Machu Picchu • pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Minimální počet účastníků je 12 osob. Změna programu a programových dnů v závislosti na aktuální situaci vyhrazena. Vzhledem k přestupům a nutnému přenášení zavazadel není zájezd vhodný pro osoby se sníženou pobyblivostí. Informativní schůzka s průvodcem proběhne cca. 2 týdny před odletem. Cena nezahrnuje: • spropitné (místní personál, průvodce, řidič) • vstupy cca 120,- USD. K rezervaci měsíc před odletem nutno dodat: datum narození, číslo pasu, platnost pasu(od/do), státní příslušnost, stát trvalého bydliště. 

Informace o regionu

Peru — Bolívie

Fakultativní výlety

V současné době není k dispozici

Zákaznická linka

  • callcenter.tel_pl
  • 296 184 910
  • pondělí–neděle: 8:00 - 18:00 / 7

Sdílet

Facebook

Proč s námi?

  1. Kompletní ceny — naše ceny neobsahují žádné skryté poplatky
  2. Rezervace online 24/7

Bezpečnost

Data v průběhu rezervace chráníme a šifrujeme pomocí certifikátu

arrow-rightarrow-rightclockfacebooktwitter