phone pin mobile heart logo Flag of Belarus airplane
> >Výsledky vyhledávání> >

Mexiko - Guatemala - Belize

Výhody nabídky

 • kombinace poznávání a koupání 
 • nejdůležitější pozůstatky mayské civilizace na Yucatánu 
 • návštěva 3 zemí v rámci jednoho okruhu

Mexiko - Guatemala - Belize Kód: CUN2914

70 859PLN
Dorośli: 2 snídaně Pá 15.11 – Po 25.11.24
Itaka

Mexiko - Guatemala - Belize Kód: CUN2914 Mexiko / Belize / Guatemala

Playa del Carmen - Bacalar - Becán - Palenque - Misol - Há  -  Ostrov Flores - Tikal - Xunantunich - Chetumal - Tulum - Playa del Carmen

Popis nabídky

Pro trasu okruhu jsme pro vás vybrali „perly“ tzv. „klasického období“ (mezi 2. až 9. st. n.l.), kdy Mayové dosáhli vrcholu své civilizace v astrologii, matematice a postavili nejkrásnější stavby. Navštívíme mayské chrámy skryté v džungli Chiapasu a Guatemaly. Nejprve navštívíte Becán, který patří mezi významná mayská království, na téměř všechny stavby se dá ještě vystoupat a z vrcholu sledovat všudypřítomnou džungli, nedaleko se nalézá Chicanná, malé, ale architektonicky krásné mayské království, stavby se vyznačují zoomorfními motivy, v obou nalezištích si budete moci prakticky sami vychutnat atmosféru těchto starobylých království. Budete také obdivovat slavné a říká se, že i nejkrásnější mayské království v Palenque, vystoupáte na nejvyšší mayské pyramidy v guatemalském Tikalu a budete sledovat západ slunce nad jezerem z vrcholu pyramidy v Yaxha. V Belize navštívíte zajímavé mayské království Xunantunich nebo AltunHa. Vysvětlíme vám, jak funguje posvátný mayský kalendář̌, k čemu ho Mayové používali, dozvíte se mnohé o mayské kosmologii i astrologii, mimo jiné proč mají slavné pyramidy devět stupňů̊ a proč je číslo 13 pro Maye tak šťastné. Po cestě̌ uvidíte opice, krokodýli, tukany i papoušky, a nosály Po náročném denním programu je zajištěno ubytování v kvalitních 3-4* hotelích se snídaní. Po celou dobu budete v rukou zkušeného českého nebo slovenského průvodce, který je odborníkem na mayskou kulturu a tuto oblast velmi dobře zná a žije v Mexiku.  


1.den
: Odlet z Prahy. Pozdě odpoledne přílet do Mexika na letiště v Cancúnu, transfer do hotelu v centru Playa del Carmen, ubytování a večer volný program.

2. den:
 Ráno odjezd z Playa del Carmen, k jezeru Bacalar, kterému se říká „Jezero sedmi   barev“, báječné koupání, možnost pozdního oběda a transfer do Chicanná a ubytování v hotelu v džungli.                

3. den:
Po snídani návštěva Becánu, který se nachází ve středu jižního Yucatanu v džungli v oblasti zvané Rio Bec. Zde budete obdivovat majestátné chrámy a pyramidy tohoto kdysi mocného království, na téměř všechny chrámy a paláce se dá ještě vystoupat.  Po krátkém transferu návštěva  Chicanná, které v překladu z mayštiny znamená “Dům s hadími ústy”, toto království je postaveno ve stylu Chenes, který je charakteristický umístěním zoomorfních motivů – průčelí paláců je zobrazováno např. v podobě otevřeného chřtánu boha země nebo hada. Následuje transfer do Palenque a ubytování, nocleh.    

4. den:
Ráno návštěva archeologické zóny Palenque, které je považováno za nejkrásnější mayské město klasického období. Nález zachovalé hrobky krále Pakala v kryptě pod „Chrámem nápisů“ v šedesátých letech minulého století udělal z Palenque kultovní místo. Na úpatí hor a obklopeno bujnou džunglí vytváří toto místo atmosféru tajemna až mystična, mezi další významné stavby patří Chrám slunce, Chrám kříže či Královský palác, následuje transfer a návštěva vodopádů Misol-Ha, kde Arnold Schwarzenegger natáčel kultovní film „Predátor“ návrat do Palenque. Nocleh.

5. den:
Ráno po snídani transfer na hraniční přechod s Guatemalou v Ceibo a následný přejezd do Isla Flores, romantického městečka, které je situované uprostřed čarokrásného jezera Petén Itzá, ubytování v hotelu, v pozdním odpoledni volný program, koupání v jezeře, návštěva stylových hospůdek s výhledem na západ slunce nad jezerem.

6. den:
Brzy ráno odjezd z Flores a návštěva „Parque Nacional Tikal“, jednoho z největších a nejproslulejších center mayské kultury v klasickém období.  Prohlídka Centrální a Severní akropole, chrámu “Velkého jaguára” a “Chrámu masek”, “Chrámu V”, dále “Mundo Perdido” (ztracený svět) , skupiny „Sedmi chrámů“,  jakož i nejvyššího mayského chrámu/pyramidy v Tikalu a celé Mesoamerice , jímž je “Templo IV” s výškou téměř 70 m, Tikal je na seznamu UNESCO. 

7. den:
Brzy ráno (snídaňový balíček) odjezd z Flores, po překročení hranic do Belize a změna dopravce zastávka v Xunantunich a prohlídka jednoho z významných mayských království na území Belize, alternativně návštěva naleziště v Altun Ha. Následuje transfer na hranice s Mexikem v Chetumalu změna dopravce a ubytování v podvečer v hotelu v hlavním městě státu Q.Roo v mexickém Chetumalu.

8. den:
Po snídani transfer do  Tulumu, a prohlídka tohoto velmi zajímavého archeologického naleziště z pozdně klasického mayského období. Chrámy s výhledem na karibské more patří mezi nejvíce fotografovaná místa v Mexiku. Následuje krátký přejezd do Playa del Carmen a ubytování v hotelu, v blízkosti pláže.

9. den:
Individuální volno v Playa del Carmen, relaxace a koupání. Fakultativně možnost výletu do Chichén Itzá (není v ceně, min. počet 6 osob, platba na místě)
10.den:
Individuální volno v Playa del Carmen, relaxace a koupání. V odpoledních hodinách transfer na letiště v Cancůnu, odlet.  

11. den:
Přílet do ČR. 

- leteckou přepravu Praha - Cancun a zpět (s přestupem) letištní taxy, 
- 9 noclehů v hotelech 3- 4 * se snídaní  
- doprava klimatizovaným autobusem (minivanem)
-  během okruhu česky/slovensky mluvící průvodce
- vstupy do archeologických  nalezišť 


Cena nezahrnuje: • spropitné  cca. 40-50 USD , fakultativní výlety.

Minimální počet pro realizaci zájezdu 12 osob. Změna programu dle aktuální situace vyhrazena. 
K rezervaci měsíc před odletem nutno dodat: datum narození, číslo pasu, platnost pasu(od/do), státní příslušnost, stát trvalého bydliště.  

Informace o regionu

Mexiko — Belize — Guatemala

Fakultativní výlety

Výlety v češtině od našich delegátů dostupné na místě

MEXIKO

CHICHÉN ITZÁ & CENOTE SELVA MAYA

Cena od: 139USD/osoba denně

CHICHÉN ITZÁ (UNESCO) Ranní odjezd do jednoho z nejvýznamnějších mayských sídel v Mexiku, CHICHÉN ITZÁ. Nejvýraznější stavbou tohoto významného místa je bezpochyby KUKULKÁNOVA PYRAMIDA, mohutná čtyřboká stavba se svým symbolickým schodištěm tyčící se uprostřed rozlehlého prostranství. Kukulkánova Pyramida nazývaná španělsky ,,El Castillo” je zasvěcena hlavnímu božstvu, Opeřenému Hadu Kukulkánovi, jenž je mayským ekvivalentem středomexického Quetzalcoatla. Stavba dokazuje vysokou úroveň mayské astronomie a matematiky. Stejně pozoruhodná je OBSERVATOŘ ,,EL CARACOL”, kruhová stavba s točitým schodištěm a zbytky kupole, zvenčí zdobená četnými "ocásky" božského hada. Prohlídka pokračuje k CHRÁMU VÁLEČNÍKŮ, na jehož plošině opět stojí dvojice sloupů představujících ocasy Opeřeného Hada a mezi nimi poněkud ponurá socha, oltář božského posla Chac Moola. Hrubě vytesaná polo ležící postava drží v klíně misku, kam se podle legend odkládalo ještě bijící srdce obětí, jež měly usmířit boha. Morbidních míst je v Chichén Itzá ještě několik. Nejnápadnější je Stěna lebek TZOMPANTLI, rozsáhlá kamenná plošina, jejíž stěny jsou ozdobeny stovkami šklebících se lebek pobitých a obětovaných nepřátel. Další zastávkou bude HŘIŠTĚ NA PELOTU, kde dvě sedmičlenná mužstva doslova bojovala o život: častým vyvrcholením hry pelota, jejímž cílem bylo odrazit těžkou kaučukovou kouli tak, aby proletěla vysoko umístěným kamenným kruhem, bylo obětování poraženého mužstva.
Pokračování k POSVÁTNÉMU CENOTU. Zvláštností je, že k této přirozené studni vede cesta přímo od chrámového centra, zatímco k ostatním podobným zásobárnám vody žádné chodníky nevedou. Teprve potápěči odhalili tajemství cenotu, který tu sloužil jako obětiště k poctě boha deště Tlaloka.
CENOTE SELVA MAYA + TEQUILA Krátký přesun k jednomu ze cenotů, které se hojně na Yucatánu vyskytují a které v minulosti Mayům sloužily jako jediné zdroje pitné vody. Privilegiem elity byla rituální očistná koupel v těchto křišťálových podzemních vodách, dnes je koupání výsadou turistů. Degustace tequily!
VALLADOLID Po osvěžující koupeli a lahodném obědě návrat do hotelu, po cestě krátká zastávka v koloniálním městě ze XVI. století VALLADOLID, které zde vybudovali španělští konqistadoři. V osobním volnu doporučujeme nahlédnout do kostela sv. Serváce, anebo navštívit první patro městské radnice s vyhlídkou na město.

CENA ZAHRNUJE:
Soukromou dopravu (min. 6 PAX)
Vstup do areálu Chichén Itzá
Vstup de cenote
Vstup do tequilerie
Bufetový oběd + nealko nápoj
Českého průvodce od 6 osob

 • Trvání výletu: cca 8:00 – 18:00
 • Vhodnost: dospělí a rodiny s dětmi
 • Zaměření: historie, poznání

ISLA CONTOY & ISLA MUJERES

Cena od: 139USD/osoba denně

OSTROV CONTOY Ranní odjezd do malého přístavu v Puerto Juarez, odkud vyplujeme katamaránem na jeden z nejkrásnějších panenských ostrůvků v Karibiku. Na tento ostrůvek je povolená denní návštěvnost 200 lidí, proto se doporučuje včasná rezervace. Na ostrůvku hnízdí chráněné fregaty, spousta dalších ptáků, několik krokodýlů a útočiště si zde našli také růžoví ráčci.
OSTROV ISLA MUJERES Po relaxu na ostrově Contoy plavba ve člunu (ca 50 min) na ostrov Isla Mujeres. Osobní volno v přístavu, kde je možno zakoupit spoustu ručně vyráběných suvenýrů, od hamak, tašek po oblečení a bižuterii. Čas k posezení v některém z místních hudebních barů a vychutnání si čerstvě chlazeného kokosu. Návrat do přístavu v Puerto Juarez, odkud jsou organizovány transfery do destinací (Cancún hotelová zóna, Playa del Carmen a Mayská Riviéra).

CENA ZAHRNUJE:
Transfery
Plavbu ve člunu
Bufetový oběd
Nápoje po celou dobu
Českého průvodce (min. 8 PAX)

CENA NEZAHRNUJE:
Spropitné 3 USD osoba
Náramek na molu 15 USD

 • Trvání výletu: cca 8:00 – 18:00
 • Vhodnost: dospělí a rodiny s dětmi
 • Zaměření: plavba, suvenýry, příroda

TULUM & COBA & CENOTE & MAYOVÉ

Cena od: 129USD/osoba denně

TULUM (UNESCO) Ranní odjezd do bývalého mayského přístavu, TULUM, který Vás nadchne svou krásou. Hlavní pyramida ,,El Castillo” kdysi sloužila Mayům jako maják, aby poznali, kudy bezpečně vplout do města skrz korálovou bariéru, která je po té australské největší na světě! Z města se vyvážel převážně med, proto patron města a včel ,,Dios Descendiente” má v hlavním reliéfu tvar, který trochu připomíná včelu. Budete obdivovat Chrám Větru, který v období silných hurikánů sloužil jako alarm a nahlédnete do Domu Cenotu, který sloužíval jako úkryt. Krátká zastávka u domu panovníka Halache Uinika a pokračování k Chrámu Fresek, kde staří Mayové vryli navždy do kamene příběh ze své mytologie o stvoření světa.
COBA & CENOTE Po lahodném typickém obědě vstoupíme do staré COBY, toto město bylo vybudováno několik století před našim letopočtem a vylidnilo se až okolo 15. století n.l. Nahoru do chrámu na pyramidě ,,Nohoch Mul" vede 120 schodů, pyramida je se svými 42 metry nejvyšší na Yucatánu a zároveň nejvyšší mayskou pyramidou v Mexiku. Pozastavíme se u jedné z nejzachovalejších kamenných stél znázorňující nejmocnějšího panovníka Coby v celé své kráse. Poté koupání v jeskynním cenote.
MAYSKÁ VESNICE Na závěr nás čeká návštěva jedné z komunit, kde se seznámíme se životem dnešních Mayů. Šaman nám provede očistný rituál a děti předvedou něco ze svého folkloru.

CENA ZAHRNUJE:
Soukromou dopravu v minibuse (min. 6 PAX)
Vstup do areálů Coba, Tulum a cenote
Bufetový oběd + nápoje
Českého průvodce od 6 osob

CENA NEZAHRNUJE:
Spropitné 3 USD osoba

 • Trvání výletu: cca 8:00 – 18:00
 • Vhodnost: dospělí a rodiny s dětmi
 • Zaměření: historie, poznání

Detaily nabídky

 • Vlastní doprava
Cena za osobu:
99 790
Ušetříte: 28 931
70 859 Celkem Podrobnosti o ceně 141 718
 • Promocja

Zákaznická linka

 • callcenter.tel_pl
 • 296 184 910
 • pondělí–neděle: 8:00 - 21:00 / 7

Sdílet

Facebook

Proč s námi?

 1. Kompletní ceny — naše ceny neobsahují žádné skryté poplatky
 2. Rezervace online 24/7

Bezpečnost

Data v průběhu rezervace chráníme a šifrujeme pomocí certifikátu

arrow-rightarrow-rightclockfacebooktwitter