phone pin mobile heart logo Flag of Belarus airplane
> >Výsledky vyhledávání> >

Jižní Indie s ochutnávkou Kéraly a pobytem u moře

Výhody nabídky

 • obsáhlý okruh po nejkrásnějších místech Indie
 • ubytování v kvalitních 4* a 5* hotelech
 • dlouhé přejezdy řešeny pohodlnější vlakovou či místní leteckou dopravou
 • návštěva čajové planzáže, tkalcovské dílny
 • plavba lodí v Kérale

Jižní Indie s ochutnávkou Kéraly a pobytem u moře Kód: MAA2612

81 899PLN
Dorośli: 2 stravování dle programu Út 20.02 – Ne 03.03.24
Itaka

Jižní Indie s ochutnávkou Kéraly a pobytem u moře Kód: MAA2612 Indie

Popis nabídky

1. den: Odlet z Prahy s přestupem do Jižní Indie.
2. den: Přílet do Čennaí - hlavní město indického sátu Tamilnádu, páté největší město v Indii s počtem přes 4 miliony obyvatel, bývalá britská kolonie až do roku 1996 známá jako Madrás. Transfer na hotel, odpočinek po cestě. Odpoledne seznámení se s metropolí na pobřeží Bengálského zálivu. Hinduistický chrám Kapaleeshwarar v Mylapore zasvěcený bohu Šiva je typickou ukázkou tamilské architektury, pyšní se úchvatnou 40 m vysokou věží pokrytou štukovými postavami. Pevnost svatého Jiří ze 17. stol. s muzeem a nejstarším anglickým kostelem Panny Marie v Indii, první britský opěrný bod v Indii, kolem kterého bylo později vystavěné celé město. Návštěva Galerie bronzu v Národním muzeu s množstvím bronzových soch indických bohů. Uvítací večeře, nocleh. 
3. den: Brzy ráno odjezd do Káňčipuram – zvané zlaté město tisíce chrámů, zároveň je jedním ze sedmi nejposvátnějších hinduistických měst. Některé chrámy jsou dosud nedotčené. Nejstarším chrámem je ze 7. st. Kailásanáthův chrám zasvěcený Šivovi a nachází se v něm přes 50 svatyní. Město je dále známé výrobou hedvábných sárí, ve kterých je místní božstvo oblečeno, známý a tradiční je květinový vzor buttas. Návštěva tkalcovského centra, kde místní tkalci ručně pracují na sárích z hedvábných přízí. Odjezd do Mahábalípuramu (UNESCO), prohlídka rozsáhlého komplexu kamenných chrámů, stúp a obrovských reliéfů v žule ze 7. až 9. století z období vlády dynastie Pallava na pobřeží Indického oceánu, proslulé jsou především chrámy ve tvaru slavnostních vozů (tzv. rathy) a skalní reliéf „Pokání Arjuny – Sestoupení Gangy na zem“ s výjevy ze slavného staroindického eposu Mahábhárata. Místní kuriozitou je tzv. „Krišnova máslová koule“, samostatně stojící obrovský kulatý balvan na šikmé ploše. Návrat na hotel v Čennaí v pozdních večerních hodinách, nocleh.

4. den:
V brzkých ranních hodinách odjezd vlakem do Majsúru, transfer na hotel. Odpoledne prohlídka města, kterou začneme v samotném srdci města u Maharádžova paláce, což je světová pokladnice řezbářských prací a uměleckých děl z celého světa. Přejezd na Chamundi Hills, kde stojí obrovská monolitická socha býka Nandi. Tato více než 350 let stará ikona, údajně měl sloužit jako vozidlo pro boha Šivu. Galerie Rajendra s typickými obrazy pro Mysore. Návrat na hotel, nocleh.

5. den:
Polodenní výlet do Šrírangapattanamu, postaveném na dlouhém ostrově řeky Cauvery. Pevnost byla kdysi hlavním městem Hyder Ali a Tipu Sultan, uvnitř hradeb pevnosti se nachází mešita a chrám Sri Ranganathaswamy zasvěcený Pánu Višnuovi. Dále chrámy Somnáthpur – Kéšavův chrám se třemi svatyněmi postavený r. 1268 s bohatou výzdobou interiéru. Odpoledne přejezd do Ooty v pohoří Nilgiri. Tato oblast, původně obsazená Todovými, se na konci 18. století dostala pod nadvládu Východoindické společnosti. Nocleh.

6. den:
Odjezd vláčkem do Coonoor, kde navštívíme čajovou plantáž a dozvíme se, jak se čaj sbírá, třídí a suší. Dále návštěva botanické zahrady, vládní růžové zahrady. Odpoledne individuální volno. Nocleh.

7. den:
Po snídani přejezd autobusem do slavného koloniálního přístavu Kóčin, hlavního města obchodu a nejkosmopolitnějšího města jihoindického státu Kérala nazývaného „Královnou Arabského moře“, ubytování, nocleh.

8. den:
Po snídani přejezd do jednoho z nejhezčích přírodních přístavů v zemi, bývalá hlavní základna evropských obchodníků, zejména Portugalců, Ho­lan­ďanů a Angličanů, kteří odsud vozili exotické koření do Evropy. Cesta kolem původních zdí pevnosti Fort Kochi ke slavným Čínským rybářským sítím z dob Kublajchána, návštěva nejstaršího křesťanského kostela sv. Františka v Indii, kde byl pochován slavný portugalský mořeplavec Vasco de Gama. Palác Mattancherry - nazývaný též „holandský palác“ z roku 1555, se zajímavými nástěnnými malbami zachycující příběhy z Rámájany, Mahábháraty a puránských legend. Procházka židovskou čtvrtí plnou malých obchůdků a úzkých uliček až k působivé Staré synagoze postavené v roce 1568. Večer navštívíme taneční vystoupení Kathakali. Užijte si nejúžasnější indické taneční drama založené na příbězích z Rámájany a Mahábháraty. Tanečníci jsou důmyslně nalíčeni barvami a maskami, doprovázeni bubeníky a hudebníky.

9. den:
Po snídani odjezd do Alleppey k nalodění na privátní hausbót a plavba unikátním vodním systémem „backwaters“, tj. sítí propojených kanálů, řek a jezer vedoucích paralelně s pobřežím Arabského moře a lemovaných kokosovými palmami, rýžovými políčky, plantážemi exotických plodin a rybářskými vesnicemi. Oběd, relaxace během plavby s pozorováním úchvatné tropické krajiny, večeře na palubě s ochutnávkou vyhlášené keralské kuchyně, nocleh na hausbótu.

10. den:
Transfer na letiště, přelet z Kóčinu do Čennaí, transfer na hotel v Mahábalípuramu - překrásné plážové destinace, která se skládá z malé vesničky u moře, ve které vše ostatní převyšuje snový svět úžasného tamilského umění, muzeum soch pod širým nebem v živé skále. Po zbytek dne relax v plážovém resortu (výhled na bazén, fakultativně možnost příplatku za výhled na moře), nocleh.

11. den:
Celodenní relax v plážovém resortu.

12. den:
Individuální volno, ve večerních hodinách transfer na hotel u letiště.

13. den:
 V nočních / brzkých ranních hodinách transfer na odlet z Čennaí do Prahy.

• leteckou dopravu v turistické třídě vč. tax a příplatků
• 10 noclehů v ****/***** hotelech se snídaní + 1 nocleh na hausbótu s obědem a večeří
• dopravu po trase autobusem, vlakem dle programu
 večeře na uvítanou
• místní přelet Kóčin - Čennaí 
vstupy a výlety dle programu
• průvodce + místní průvodce
• pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 12 osob.
Změna programu vyhrazena.

CENA NEZAHRNUJE:
• spropitné (personál, průvodce, řidič)

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY:
• e-vízum Indie 1.490,- Kč (sken pasu je nutno dodat měsíc před odletem prodejci spolu s vyplněnou žádostí a naskenovanou fotografií)
• 9 večeří 5.990,- Kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj 17.990,- Kč 
• příplatek za výhled na moře (2 noclehy) 7.490,- Kč


Doporučujeme zakoupit si veškeré fakultativní služby ve vaší cestovní kanceláři. Bohužel není vždy možné požadovat zajištění a finanční vyrovnání těchto služeb na místě u průvodce zájezdu. V případě, že k nákupu dojde, požadujte vždy doklad o zaplacení.

DALŠÍ DOPORUČENÍ:
• Oficiální měnou je indická rupie (INR).
  1 Kč = cca 3 INR
• Doporučená měna USD (vydané nejpozději do roku 2006), EUR (menší bankovky než 100 EUR), GBP (menší bankovky než 50 GBP).
• Výměnu peněz uskutečněte na letišti nebo v hotelu a to vždy v oficiální směnárně, pro případ zpětné výměny je vhodné mít potvrzení o směně. Při převzetí si bankovky zkontrolujte, zda nechybí např. jen růžek - tato bankovka nebude přijata ani v bance.
• V Indii je dosti striktně vyžadováno za každý (i placený) úkon - pohlídání bot, naložení zavazadla, fotografování, veslaři na lodi, vodiči slonů atd. dávat spropitné. Skupina se může dohodnout, že průvodce vybere obligátní částku na spropitné a bude vždy platit dohromady za celou skupinu za přítomnosti účastníků.
• Do Indie není žádné povinné očkování, nicméně jsou zde některá doporučená (nutno konzultovat se svým lékařem s ohledem na věk a zdravotní stav či s hygienickou stanicí) - tetanus, břišní tyfus, virová hepatitida A + B.

Informace o regionu

Detaily nabídky

 • Vlastní doprava
Cena za osobu:
116 987
Ušetříte: 35 088
81 899 Celkem Podrobnosti o ceně 163 798
 • Promocja

Zákaznická linka

 • callcenter.tel_pl
 • 296 184 910
 • pondělí–neděle: 8:00 - 21:00 / 7

Sdílet

Facebook

Proč s námi?

 1. Kompletní ceny — naše ceny neobsahují žádné skryté poplatky
 2. Rezervace online 24/7

Bezpečnost

Data v průběhu rezervace chráníme a šifrujeme pomocí certifikátu

arrow-rightarrow-rightclockfacebooktwitter