phone pin mobile heart logo Flag of Belarus airplane
>Výsledky vyhledávání> >

Nejkrásnější místa jižního Islandu s návštěvou Grónska

Výhody nabídky

  • výhoda přímého letu z Prahy
  • výborný prázdninový termín
  • výhoda malé skupiny

Nejkrásnější místa jižního Islandu s návštěvou Grónska Kód: KEF1112

PLN
Itaka

Nejkrásnější místa jižního Islandu s návštěvou Grónska Kód: KEF1112 Island

Keflavík l Kulusuk l Eldhraun l Snafellsness l Djúpalon l Hraunfossar l Tingvellir l Gulfoss lLandamanalaugar l Thorsmork l Krísuvík l Modrá laguna

Popis nabídky


1.den:
Odlet večer z Prahy s přestupem do Keflavíku, transfer do hotelu v Reykjavíku, nocleh.
2.den: 
Po snídani možnost nejpopulárnějšího fakultativního jednodenního leteckého výletu do Grónska, kde navštívíme nejvýchodněji položenou vesnici této země, Kulusuk. Po příletu a nezbytných formalitách asi hodinová procházka tundrou od letiště do městečka, kde navštívíme zajímavý místní kostel. Seznámíme se s životem místních obyvatel a některými jejich zvyklostmi, a podle možností uvidíme jízdu na kajaku i zajímavý tradiční tanec. Na zpáteční cestě možnost fakultativního výletu lodí mezi ledovými krami. Odlet zpět do Reykjavíku. Ostatní stráví příjemný den v Reykjavíku - možnost návštěvy termálního bazénu, botanické zahrady či lodního výletu za velrybami. Nocleh.
3.den: 
Po snídani pojedeme na jihozápad ostrova k návštěvěmajestátního sopečného pole Eldhraun, poblíž krátera Eldborg. Přes divoký průsmyk Kerlingaskard dojedeme k návštěvě střediska poloostrova Snafellsness městečka Stykkisholmur. Podle časových možností fakultativní vyjížďka lodí mezi ostrovy, které jsou významným hnízdištěm vodního ptactva a kde je při troše štěstí možné spatřit nejen symbol Islandu papuchalka, ale i orla mořského. Podél pobřeží poloostrova pokračujeme přes Helisandur a Olafsvík a kolem ledovce Snafellsjoekull, odkud podle Julese Verna započala cesta do nitra země dojedeme k Djúpalonu, romantickému místu na pobřeží, kde lodní posádky zkoušely své síly. Zastavíme se i v Arnastapi, dalším významném hnízdišti vodního ptactva a z jehož rozeklaných pobřežních skal je při jisté dávce štěstí možné vidět velryby. Ubytování v okolí Borgarnes.
4.den:
Po snídani pokračujeme k návštěvě kráteru Grábrók, výstup na kráter, odkud se otevírají nádherné pohledy na celou oblast. Odtud pokračujeme k návštěvě nejvřelejších vývěrů horkých vod na ostrově v Deidaltunguhveru, zastavíme se i na významném kultovním místě a středisku historické literatury Reykholt, sídlu významné osobnosti islandských dějin Snori Stúrlussona a dále pokračujeme k romantickým vodopádům Hraunfossar, kde si řeka našla novou cestu pod lávovým polem,zpod nějž vytéká nesčetnými drobnými proudy. Přes turistickou základnu Húsafell, krátká zastávka, vjedeme do divoké krásy údolí Kaldidalur, kde nás cesta dále povede mezi čtyřmi ledovci. V odpoledních hodinách se zastavíme v Tingvelliru, nejposvátnějším místě Islandu, kde byl založen první parlament. Po procházce údolím, kde se stýkají evropská a americká pevninská kra,dále pokračujeme do zóny gejzírů k návštěvě gejzíru Strókur, který tryská každých 5-10 minut do výšky 10-20 m a navštívíme další symbol tohoto ostrova, nejkrásnější vodopád Gulfoss. Ubytování v oblasti Selfoss.
5.den: 
Po snídani pojedeme vnitrozemskou silnicí kolem vodního díla Sigalda a s návštěvou kráteru Ljótipolur kegeotermální oblasti Landamanalaugar, kde si uděláme vycházku sopečným polem k sirným vývěrům a na blízkou vyhlídku a jistě nevynecháme ani příležitost relaxace v horkém potoce. Nocleh v oblasti Selfoss.
6.den:
Po snídani odjedeme navýlet do národního parku Thorsmork, kde speciální autobus brodí až 20 toků. Dále navštívíme zajímavosti poloostrova Reykjanes, kde po zastávce na vyhlídce na jezero Kleiravatn navštívímegeotermální zóny v Krísuvíku, po procházce mezi bahenními sopkami /monetami/ a solfatarami pokračujeme k návštěvě jednoho ze symbolů tohoto ostrova, Modré laguny. Odtud pokračujeme na letiště, odkud následuje noční přelet do Prahy.
7.den: 
Přílet do Prahy.

leteckou dopravu z Prahy do Keflavíku a zpět v turistické třídě včetně tax a příplatků (s možným přestupem)
5 noclehů v hotelu**/*** se snídaní
česky hovořícího průvodce
dopravu dle programu
pojištění dle zák. 159/199

Cena nezahrnuje: vstupy


Fakultativní služby
příplatek za jednolůžkový pokoj 8 690,- Kč 
příplatek za 4 večeře 5990 Kč 
jednodenní letecký výlet do Grónska 26 590 Kč
vstup Modrá Laguna 1900 Kč (od 14 let)

Minimální počet účastníků je 12 osob. Cena nezahrnuje vstupy do objektů, přírodních a kulturních památek ani vstup do Modré laguny. Vzhledem k omezeným kapacitním možnostem může být ubytování poskytnuto ve více objektech. Změna programu dle aktuální situace vyhrazena např. s ohledem na počasí v Grónsku.

Informace o regionu
Fakultativní výlety

V současné době není k dispozici

Zákaznická linka

  • callcenter.tel_pl
  • 296 184 910
  • pondělí–neděle: 8:00 - 18:00 / 7

Sdílet

Facebook

Proč s námi?

  1. Kompletní ceny — naše ceny neobsahují žádné skryté poplatky
  2. Rezervace online 24/7

Bezpečnost

Data v průběhu rezervace chráníme a šifrujeme pomocí certifikátu

arrow-rightarrow-rightclockfacebooktwitter