Vyzkoušejte náš nový a přehlednější web. Stále na něm pracujeme a vylepšujeme, budeme však rádi za Váš názor. Chci vidět nový web x

Naše webové stránky používají k vylepšování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Rozumím

Srbská mozaika s návštěvou Bosny a Hercegoviny

Destinace
Srbsko
Doprava
Strava
Počet osob
  • Skvělá cena
  • Zlatý tip Čedoku
4755
Termín Nocí Doprava Strava Cena za osobu
-

Nahrávám termíny

Trasa

Jajce - Travnik – Sarajevo – Višegrad – Zlatibor – Mokra Gora – Tara – Užice – Zlatibor – Sirogojno – Uvac – Mileševa – Topola - Bělehrad

Program zájezdu

1. den
Odjezd z Prahy a dalších nástupních míst v podvečerních hodinách s nočním přejezdem přes Rakousko, Slovinsko a Chorvatsko.

2.den
V dopoledních hodinách příjezd do Bosny a Hercegoviny. Prohlídka městečka Jajce – starobylého bosenského centra s vodopády na řece Pliva a ruinami středověkého hradu. Cesta pokračuje přes městečko Travnik ležícího v údolí řeky Lašvy a spjatého s dílem spisovatele Iva Andriće – dle časových možností krátká zastávka. Odpoledne následuje přejezd malebnou krajinou do hlavního města Bosny a Hercegoviny Sarajeva. Ubytování a nocleh v hotelu *** v Ilidži, lázeňském předměstí Sarajeva.

3.den
Snídaně v hotelu. V dopoledních hodinách prohlídka dynamické metropole Sarajeva pyšnící se unikátním centrem zvaným Baščaršija. Sarajevo ukrývá velké množství církevních památek – islámské mešity, katolické katedrály či židovské synagogy, architektonické skvosty z dob Rakouska-Uherska či romantická zákoutí z dob osmanské nadvlády. V odpoledních hodinách pokračuje cesta nádherným kaňonem řeky Driny v blízkosti srbské hranice do městečka Višegrad, které se pyšní nádherným mostem z roku 1571. Krátká zastávka u ve starobylém klášteře Dobrun ze 14.století s nádhernými freskami. V podvečerních hodinách příjezd do horského turistického centra Zlatibor, ubytování v hotelu ***, fakultativně možnost vynikající galavečeře s typickými srbskými národními specialitami a nocleh.

4.den
Po snídani přejezd do oblasti národního parku Tara, do vesničky Mokra Gora, která je spojena se jménem režiséra Emira Kusturici. Krátká prohlídka areálu Drvengrad patřícímu právě známému umělci. Následuje nezapomenutelná projížďka historickým vlakem Šarganska osmica po unikátní úzkokolejce, která vede skrz 22 tunelů, vine se po odvážných viaduktech a nabízí nádherné výhledy. Přes divoké pohoří Tara s tajemnou vesnicí Kremna cesta dále vede na nádhernou vyhlídku nad jezerem Peručac s průzračnou vodou z řeky Drina. Další zastávkou je vesnička Peručac, která se pyšní nejkratší srbskou řekou Vrelo dlouhou pouhých 365 metrů. Na závěr následuje návštěva správního centra oblasti, města Užice, které je spjato se samotným jugoslávským velikánem Titem a pyšní se bohatou a zajímavou historií. Návrat do Zlatiboru, fakultativně možnost vynikající galavečeře s typickými srbskými národními specialitami a nocleh.

5.den
Snídaně. Malebná krajina Dinárských hor doprovází cestu do vesničky Sirogojno, která se pyšní unikátním skanzenem dokumentujícím život této oblasti v 18. a 19.století. Cesta pokračuje jižním směrem k městečku Nova Varoš, kde se nachází chráněná krasová oblast jezera Uvac, které vytváří nádherné meandry v délce téměř 25 kilometrů a je především přirozeným hnízdištěm vzácného supa bělohlavého. Projížďka po jezeře s pozorováním supů a návštěva tzv. ledové jeskyně. Program je zakončen návštěvou světoznámého kláštera Mileševa s freskou Bílého anděla ze 13.století. Večeře v místě a ubytování v klášterním konventu upraveném na hotel přímo v areálu kláštera – jedinečný zážitek!

6.den
Po snídani odjezd přes Prijepolje se zastávkou u hodinové věže Sahat kula. První zastávkou je Užická tržnice se spoustou lokálních pochutin. Cesta pokračuje přes nádhernou krajinu Ovčarsko-kablarské soutěsky na řece Západní Morava s množstvím pravoslavných klášterů – krátká zastávka. Důležitým místem pro srbskou historii je město Topola ve středním Srbsku, které se nachází na úpatí pohoří Rudnik. Dochovalo se zde sídlo rodiny Karađorđe s kostelem a malou tvrzí. Dominantou je vrch Oplenac, na jehož vrcholu stojí kostel sv. Jiří s hrobkami panovníků. V podvečerních hodinách příjezd do Bělehradu, ubytování a nocleh v hotelu ***. Večer lze využít k návštěvě proslulé ulice Skadarlija s typickými hospůdkami a živou hudbou.

7.den
Snídaně v hotelu a dopoledne individuální volno, v poledních hodinách odjezd na panoramatickou prohlídku Bělehradu. Obdivovat lze mimo jiné pevnost Kalemegdan nad soutokem Sávy a Dunaje, majestátní budovy na Náměstí republiky a podél bělehradských bulvárů či impozantní pravoslavnou katedrálu Sv.Sávy. Odjezd do ČR v odpoledních hodinách. Dle časových možností zastávka v centru Vojvodiny, v Novém Sadu s pevností Petrovaradin. Noční přejezd přes Maďarsko a Slovensko do ČR.

8.den
V ranních hodinách příjezd do ČR dle výstupních míst.

Fakultativní služby

- příplatek za jednolůžkový pokoj 2.590,- Kč
- 2 x galavečeře Zlatibor 790,- Kč

Tipy pro správnou volbu

- atraktivní program dosud neobjevených destinací
- památky, příroda, gastronomie
- jízda hist.vlakem a projížďka po jezeře v ceně