phone pin mobile heart logo Flag of Belarus airplane
>Často kladené otázky>

Před odletem

V Pokynech k odletu máte uveden čas a letištní terminál, na kterém bude probíhat odbavení Vašeho letu. Doporučujeme být na letišti minimálně 2 hodiny před odletem.

Na odletové tabuli uvidíte číslo konkrétní přepážky určené k odbavení letu. Doporučujeme odbavení neodkládat, k ukončení check-in dochází obvykle 45 minut před odletem a po uzavření přepážky již není možno odbavit zavazadla a nastoupit do letadla. Odbavení letů některých leteckých společností je ukončeno 60 minut před odletem nebo i dříve.

Při odbavení na přepážce předložíte platný cestovní doklad, v případě vízové povinnosti také platné vízum a další doklady potřebné pro vstup do cizí země (registrační QR kód, potvrzení o negativním testu na Covid-19, certifikát o očkování apod.) .

Zpravidla může mít každý cestující jedno odbavené zavazadlo o hmotnosti do 23 kg a jedno příruční zavazadlo o hmotnosti do 8 kg. (maximální rozměry jsou 56x45x25 cm, součet všech tří rozměrů nesmí přesáhnout 115 cm).

Hmotnost a počet přepravovaných zavazadel může být u různých leteckých společností rozdílný, informace o maximálním počtu a hmotnosti přepravovaných zavazadel platné na Vašem letu najdete v Pokynech k odletu.

Informace o možnostech odbavení většího počtu zavazadel, přepravě sportovního vybavení naleznete na www.cedok.cz/dalsi-sluzby/letecke-spolecnosti.

Ano, na lety letecké společnosti Smartwings si můžete objednat občerstvení. Bohatý výběr nápojů i pokrmů najdete zde www.cedok.cz/dalsi-sluzby/letecke-spolecnosti.

Občerstvení je možné objednat také na linkách dalších leteckých dopravců, se kterými Čedok spolupracuje.

K objednávce občerstvení využijte aplikaci Můj Čedok nebo kontaktujte svého prodejce, a to max. 7 dnů před odletem.

Ano, seating je jedna ze služeb, které máte možnost na většině letů objednat předem. www.cedok.cz/dalsi-sluzby/letecke-spolecnosti.

Dostupnost Vašeho požadavku na seating musíme předem prověřit, objednávky prosím posílejte na mail info@cedok.cz nebo kontaktujte svého prodejce.

Sedadla u nouzových východů mají omezení. Nemohou zde sedět děti do 12 let, zdravotně postižené, fyzicky slabé nebo nezpůsobilé osoby. V případě storna zájezdu účtuje letecká společnost 100% stornopoplatek za seating.

arrow-rightarrow-rightclockfacebooktwitter